Department of Sociology and Social Work

News item from CIW - Centre for Inclusion and Welfare

Ny artikel: Avoiding Intimacy - An Ethnographic Study of Beneficent Boundaries in Virtual Voluntary Social Work

Ny artikel: Avoiding Intimacy - An Ethnographic Study of Beneficent Boundaries in Virtual Voluntary Social Work

Ny artikel om digitale interaktioner i frivilligt socialt arbejde optaget i førende tidsskrift om civilsamfundet.

Last modified: 23.04.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder 
Foto: Julia M. Cameron, Pexels

I den netop publicerede artikel: "Avoiding Intimacy — An Ethnographic Study of Beneficent Boundaries in Virtual Voluntary Social Work", udgivet i tidsskriftet Voluntas, bidrager postdoc Ane Grubb med væsentlig ny viden og perspektiver på det stadigt mere udbredte fænomen: Frivilligt socialt arbejde på digitale platforme.

Særligt under corona-pandemien er omfanget af digitalt frivilligt socialt arbejde vokset, og artiklen belyser, hvad denne nye måde at arbejde frivilligt på betyder for interaktionen mellem frivillige og brugere af online lektiehjælp.

Ud over at bidrage med viden og perspektiver på det stadigt mere udbredte fænomen digitalt frivilligt socialt arbejde, peger artiklen på vigtigheden af mere forskning i brugerperspektiver på at indgå i digitalt frivilligt socialt arbejde. I artiklen fremgår det, at flere frivillige, modsat hvad man kunne tro, værdsætter, at mødet foregår digitalt inden for veldefinerede formelle og tekniske grænser (se citat neden for).

Online forskelsbehandling

Mødet mellem den frivillige og brugerne er tidsbegrænset, og brugerne fravælger typisk kamera og lyd. Derfor er deres baggrund ude af syne, og dette begrænser de frivilliges mulighed for at engagere sig i mere end den konkrete opgave, som brugeren præsenterer.

Dette vilkår modvirker blandt andet, at frivillige kan forskelsbehandle brugere baseret på personlig kemi, ekstrovert adfærd hos brugeren og subjektive præferencer hos den frivillige.

Det modvirker desuden, at de frivillige - som anden forskning ellers har vist - begynder at dyrke brugernes personlige baggrund og livsvilkår på bekostning af at yde konkret hjælp. Endelig modvirker den digitale platform, hvor frivillige og brugere "matches" af en ansat i organisationen, at de frivillige favoriserer de mest tiltalende brugere - det man i socialt arbejde kalder "creaming".

“The only thing they knew was that I wanted to help them. I liked that distance. (…)”

(Citat fra interviewperson.)

En frivillig forklarer, hvorfor vedkommende værdsætter, at det frivillige arbejde som lektiehjælper foregår digitalt:

- I liked being how you were there, but physically somewhere else than those whom you helped (interviewperson).

- You liked that? (interviewer)

- Yes, because the commitment would be different otherwise. I did not have to engage myself personally. They did not have to know who I was and vice versa […]. The only thing they knew was that I wanted to help them. I liked that distance. You were free from personal information (interviewperson).

Frustration hos frivillige

Den meget effektive, opgavefokuserede og upersonlige interaktionsform har dog også den ikke-tilsigtede konsekvens, at de frivillige bliver frustrerede over den visuelle og auditive asymmetri i selve mødet og manglende respons fra brugerne.

Et centralt fund i forskningsartiklen er, at de materielle, tekniske og formelle organisatoriske grænser, som arbejdet foregår i samspil med, skaber et møde der har opgaven frem for relationen som omdrejningspunkt.

 

Vil du vide mere?

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 2825 • Email:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139