Department of Sociology and Social Work

News item from CIW - Centre for Inclusion and Welfare

Hvad betyder venskaber mellem børn og frivillige voksne for begge parter? Du er inviteret til salon på Zoom, som handler om dette spørgsmål.

Salon - Kan børn og voksne være venner?

Hvad betyder venskaber mellem børn og frivillige voksne for begge parter? Du er inviteret til salon på Zoom, som handler om dette spørgsmål.

Last modified: 20.08.2020

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Foto: Nathalie Perregaard

Sociolog Nathalie Perregaard fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, fremlægger i september ny forskning, der kaster lys på en frivillig social relation mellem børn og voksne som hun betegner et barn-voksenvenskab. En relation der rummer positivt potentiale for nye typer familier end kernefamilien, men som også byder på dilemmaer.

I løbet af de sidste tre år har Nathalie Perregaard observeret, interviewet og fulgt børn, forældre og frivillige fra de mødes for første gang gennem organisationen Børns Voksenvenner, med fokus på hvordan de involverede parter former og etablerer deres relation, og hvordan de håndterer konflikt eller ambivalens i samværet.

Hierarki og magt

- Flere børn vokser i dag op hos enlige forældre, hvilket giver anledning til at forstå, hvad voksne der ikke er biologiske forældre, kan betyde for børn. Derfor ser vi også et øget forskningsmæssigt fokus på mentorlignende initiativer, såsom Børns Voksenvenner, forklarer sociologen

- Børns Voksenvenner opererer efter, at børn har brug for to tætte voksne for at trives optimalt, og det er lidt af en selvfølge for organisationen og deltagerne, at voksenvenskabet som indsats er til for barnets skyld. Men venskabet er ikke kun – og heller ikke primært – til for barnets skyld. Mine analyser peger på, at det langt hen af vejen er de voksnes ønsker, der indfries i relationen med barnet. Samtidig viser den, at voksenvenskabet som et frivilligt socialt forhold - der ofte politisk italesættes som ligeværdigt, demokratisk og gensidigt - også er præget af hierarkier og magtdynamikker, når man kigger efter i praksis.

”Mine analyser peger på, at det langt hen af vejen er de voksnes ønsker, der indfries i relationen med barnet.”

~ Nathalie Perregaard, ph.d. studerende


Nathalie Perregaard mener, at der er brug for at nuancere den brede forståelse af, hvad frivillighed kan og hvad frivillighed vil sige, og for mere brugercentreret og kvalitativ forskning på området.

Hvornår og hvordan?

Dette særlige debat- og netværksarrangement med sociologen foregår på platformen Zoom tirsdag d. 29/9 kl. 20.00-20.30 med mulighed for udvidet debat.

Tilmeld dig online-eventet ved at sende mail til nks@id.aau.dk med. Tilmeldte får senere oplyst et Zoom møde-id og link til deltagelse.

Zoom kan tages i brug med link via browseren eller via appen.

Hvis du hellere vil deltage i det traditionelle ph.d.-forsvar, foregår det 18. september.

Se arrangement: Invitation til ph.d.-forsvar ved Nathalie Perregaard

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 2825 • Email:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139