Department of Sociology and Social Work

Praksisforskning og brugerperspektiver

Praksisforskning og brugerperspektiver, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Forskningsgruppens hovedformål er at udvikle, identificere og begrebsliggøre praksisforskning, blandt andet det teoretiske grundlag, det metodologiske, erhvervsudviklings- og praksisudviklingsmæssige.

Forskningsgruppen For Praksisforskning og Brugerperspektiver (PRAKSIS) etablerer forskningsprocesser, der har til formål at udvikle og kvalificere praksis i socialt arbejde igennem et tæt samarbejde med socialrådgivere og servicebrugere.

Samarbejde

Vi udvikler forståelser, definitioner og teoretiske grundlag for praksisforskning og servicebrugerperspektiver, afprøver forståelser, definitioner og teori i den sociale arbejdspraksis.

Vi har samarbejdet med kommuner, regioner, institutioner og NGO'er. Her har vi udviklet resultater, forståelser og definitioner inden for servicebrugerperspektiver.

International praksisforskning

Repræsentanter fra PRAKSIS har opnået en central position i de sidste 10 år i udviklingen af praksisforskning i socialt arbejde. Forskerne har deltaget i den internationale gruppe, der planlægger fem internationale konferencer om forskning i social arbejdspraksis. Vi har også taget initiativ til at etablere en særlig interessegruppe for praksisforskning i European Social Work Research Association og et nordisk netværk af praksisforskning i socialt arbejde inden for den nordiske forskningsforening.

Gruppens medlemmer har stået i spidsen for begge netværk, holdt flere præsentationer og workshops om emnet på andre konferencer og har udgivet mere end 40 artikler og bogkapitler om praksisforskning.

Kontakt Praksis

Kontakt Lars Uggerhøj, forskningsleder, Praksis

Forskningsleder Lars Uggerhøj

Kroghstræde 7, lokale 73
9220 Aalborg Øst

E-mail: lug@socsci.aau.dk
Tlf.: 4026 8141,  9940 7293

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8192 • Email:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139