Department of Sociology and Social Work

News from SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Pr. 1. oktober 2021 er Andreas Andreas Møller Jørgensen ansat som lektor ved SCOPAS - Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde. Andreas underviser på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Socialrådgiveruddannelsen og på Sociologi.

Ny lektor: Andreas Møller Jørgensen

Pr. 1. oktober 2021 er Andreas Møller Jørgensen ansat som lektor ved SCOPAS - Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde. Andreas underviser på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Socialrådgiveruddannelsen og på Sociologi.

Last modified: 04.10.2021

Jeg er uddannet i filosofi og informationsvidenskab fra Aarhus Universitet. Inden jeg begyndte min akademiske karriere, har jeg arbejdet som e-lærings manuskriptforfatter og med at udvikle Grønlands borgerportal, sullissivik.gl. Jeg har skrevet ph.d. ved Illismatusarfik – Grønlands Universitet – om digitalisering og demokratiske deltagelsesformer, muligheder og problemstillinger. Siden 2015 har jeg været tilknyttet Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, først som visiting scholar i forskningsgruppen COMA og siden som videnskabelig assisten og adjunkt i forskningsgruppen SCOPAS.

Jeg er interesseret i og forsker i, hvordan socialt arbejdes praksis, kerneværdier, begreber, problemfelt og aktører skabes i relation til styringslogikker, interesser, normer og værdier, social politik og teknologi. Som adjunkt har jeg arbejdet med disse temaer i projekterne ”Menneskesyn i socialt arbejde”, ”Does social work care?”, og ”Robotter i socialt arbejde”. Førstnævnte projekt udviklede empirisk og teoretisk baserede modeller over den historiske og nutidige udvikling af menneskesyn inden for beskæftigelse, børn og familie, psykiatrien og boligsocialt arbejde i relation til velfærdspolitikker, teknologier og viden. Projektet ”Does social work care?” søger at udvikle empirisk og teoretisk viden om mulighederne for omsorg i socialt arbejde i relation til dominerende politiske cost-effectiveness og social investment strategier. Forskningsprojektet ”Robotter i socialt arbejde” har til formål at skabe viden om socialt arbejdes teknologiske udvikling og at bidrage til en bæredygtig udvikling i samspillet mellem samfundets velfærdsinstitutioner og borgere herunder især socialt udsatte borgere.

Jeg har undervist på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Socialrådgiveruddannelsen og på Sociologi. Som lektor vil jeg særligt arbejde på at skabe kritisk viden om digitalisering og demokratisering i og af socialt arbejde.

Socialt arbejde digitaliseres i stadig stigende grad på tværs af genstandsområder og landegrænser. Kunstig intelligens, prædikative algoritmer, sagsbehandlings og feedbackinformerede systemer kombineret med politiske programmer påvirker socialt arbejde, socialarbejdere og mennesker i sårbare eller marginaliserede positioner og åbner for nye problemstillinger vedrørende gennemsigtighed og vidensgrundlag i beslutningstagning, øget kompleksitet og ansvarlighed, privatliv og frihed, retfærdighed, rummelighed og demokratisk kontrol.

Samtidig ændres den offentlige debat om og måder hvorpå civilsamfundet organiserer sig og adresserer sociale problemer i kraft af digitalisering. Spontane innovative former for deltagelse og sociale bevægelser dukker i stigende grad op som individuelle og kollektive initiativer, der tager livtag med sociale problemer, problematiserer velfærdspolitikken og socialt arbejdes modus operandi og skubber således til vores begreber om socialt arbejde.

Jeg glæder jeg mig til at fortsætte mit samarbejde med gode kollegaer på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og udvikle forskning og undervisning inden for disse og beslægtede områder.

Kontakt

Kroghstræde 7, lokale 4b
9220 Aalborg Ø

E-mail: anmj@socsci.aau.dk  
Tlf.: 9940 2817

More news from SCOPAS

See the list
Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139