Department of Sociology and Social Work

News from SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Anette Stamer Ørsted blev pr. 1. marts ansat som ph.d.-stipendiat i SCOPAS ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Ny ph.d.-stipendiat: Anette Stamer Ørsted

Anette Stamer Ørsted blev pr. 1. marts 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i SCOPAS ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Last modified: 19.04.2022

Jeg er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet (2003) og har taget en Master i udsatte børn og unge fra Aalborg Universitet (2015). Jeg har desuden arbejdet mange år som konsulent og faglig leder inden for børne- og ungeområdet i konsulentbranchen og i den kommunale sektor.

Titlen på mit ph.d.-projekt er Bedre liv med diabetes – Helhedsorienteret behandling og støtte til børn og familier i udsatte positioner. Projektet tager afsæt i et særligt initiativ iværksat af Odense Universitetshospital (OUH), Sygehus Lillebælt (SL) og Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Initiativ­et har til formål at udvikle og etablere hjemmebesøg til en gruppe børn/unge og familier, som har vanskeligt ved at benytte de eksisterende ambulante tilbud. Familierne lever typisk med sammensatte sociale, økonomiske og helbredsmæssige udfordringer.

Forskningen viser, at patienters sociale forskelle har afgørende betydning for, om de modtager den mest optimale behandling. Samtidig ved vi, at diabetesbehandling til udsatte borgere ikke alene løses i sundhedssektoren. Behandling skal derimod suppleres af faglig viden om og indsatser ift. målgruppens øvrige udfordringer.

Formålet med projektet er at genere ny viden om, hvordan professionelle kan forbedre helbred, trivsel og livschancer for udsatte børn med diabetes og dermed adressere den ulighed i sundhed, målgruppen udfordres af.  Dette gøres gennem kvalitative casestudier baseret på data fra interviews, observationer, case-sparringer og kvantitative journaldata. Projektet resulterer i viden om:

  • Professionelles tilgang og praksis i udvikling og gennemførsel af hjemmebesøg
  • Børn og familiers oplevelser af behov for behandling og støtte i deres hverdagsliv med diabetes
  • Muligheder og barrierer for at tilrettelægge tværprofessionelle behandlingsforløb og indsatser til udsatte børn med diabetes og deres familier.

Jeg glæder mig desuden over at arbejde med projektet i et spændende fagligt miljø, hvor der er gode og lærerige samarbejdsrelationer samt krævende arbejdsopgaver i fællesskab med andre. Jeg ser frem til at møde flere af jer.

Kontakt

Kroghstræde 7, lokale 2a
9220 Aalborg Øst

E-mail: anstoe@socsci.aau.dk
Tlf.: 6167 0090 / 9940 3238

More news from SCOPAS

See the list
Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139