Department of Sociology and Social Work

News from SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Nyt forskningsprojekt om forfulgte forskere, skribenter og kunstnere.

Nyt forskningsprojekt om forfulgte forskere, skribenter og kunstnere

Afdækning af intellektuelles forestillinger om fremtiden og kulturmøder kan hjælpe dem til at leve i eksil.

Last modified: 06.01.2021

Globalt forfølges offentlige intellektuelle i deres hjemlande, hvor de trues af fængsel, tortur, dødsstraf og ‘forsvinden’. Projektet undersøger forestillinger om fremtiden og kulturmøder under aktørernes eksil i værtslande, og det søger at afdække behov og udvikle metoder til bedre at støtte aktører, værtsinstitutioner og -lande.

Ifølge adjunkt, ph.d. Christian Franklin Svensson, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, kommer forskerne, skribenterne og kunstnerne (aktørerne) fra meget forskellige steder, bl.a. hvad angår kultur og sociale lag.

- Aktørerne tilhører en global kulturelite, men samtidig har flere en ufrivillig fremtid i den globale migrationsbølge. De møder ofte etiske dilemmaer, når de bliver undertrykt eller får trusler på grund af deres arbejde og værker. Det bliver tit farligt for dem selv, deres familie og kollegaer. Men de offentlige intellektuelle, som er på flugt eller truet, symboliserer en modstandskraft og viser, at undertrykkelse kan modarbejdes gennem kulturelle arenaer og forskning, siger Christian Franklin Svensson.

Projektets dataindsamling består af etnografisk feltarbejde suppleret med en policy-analyse. Projektet sker i samarbejde med civilsamfundet, den offentlige sektor, interessereorganisationer, uddannelsesinstitutioner, fribyer og kulturcentre.

Forskningsprojektet understøtter FN’s Verdensmål nr. 10 om mindre ulighed, mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

Vil du vide mere?

Læs mere om projektet.

Kontakt

Adjunkt Christian Franklin Svensson
Tlf.: 9940 2608
E-mail: cfs@socsci.aau.dk

More news from SCOPAS

See the list
Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8192 • Email:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139