Department of Sociology and Social Work

News from SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Pris til ny viden om bander, køn og intersektionalitet: To kandidater fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har modtaget Uddannelsesprisen 2021 fra FORSA, Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde.

Pris til ny viden om bander, køn og intersektionalitet

To kandidater fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har modtaget Uddannelsesprisen 2021 fra FORSA, Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde.

Last modified: 11.06.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Cover til specialet ”Det var jo en berygtet bande, og man vil gerne vise 'du skal ikke fucke med mig'”

’Det var jo en berygtet bande, og man vil gerne vise, du kan ikke fucke med mig’ – en intersektionel undersøgelse af unge mænds vej ind i bandemiljøer som et kønnet socialt problem.

Sådan lyder titlen på Helene Aaen Springborg og Christina Munch Jensens specialerapport, som de netop har modtaget Uddannelsesprisen 2021 fra FORSA - Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde.

De to kandidater, der fik 12 i specialet fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, argumenterer på baggrund af et etnografisk feltarbejde for, at penge, forsørgerrolle, voldskapacitet, hårdhed, status, magt og respekt udgør lokaliseret og hegemonisk maskulinitet.

- De identificerer tillige et problem, fortæller deres tidligere vejleder på projektet, adjunkt Christian Franklin Svensson, fordi denne protestmaskulinitet udgør en eksklusion fra uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Handler om diskurs

Franklin Svensson roser kandidaterne for, at de har øje for de mange dimensioner i problemet med bander herunder køn og identitet.

- Specialet afspejler et aktuelt socialt problem, og det giver en indgående forståelse for udfordringer og potentialer i velfærdsopgaver. Relationen mellem maskulinitet og vejen ind i bander skal forstås i samspil med socialt udsatte boligområder, klasse og etnicitet som sociale differentieringsformer.

- Ved at anlægge et kønnet perspektiv i indsatser kan bandetilhør dog forebygges ved at ændre på diskurser omkring etniske minoriteter og omfordelingspolitik, hvilket vil kræve større indsigt i intersektionalitet og magtstrukturer.  

Vil du vide mere?

More news from SCOPAS

See the list
Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8192 • Email:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139