Department of Sociology and Social Work

Research project by SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Hvor godt fungerer LivaRehab som behandlings- og rehabiliteringscenter?

Hvor godt fungerer LivaRehab som behandlings- og rehabiliteringscenter?

Til maj starter et nyt forskningsprojekt, der skal evaluere og kvalificere LivaRehabs og Livashelters praksis med støtte og behandling til mennesker med skadevirkninger fra prostitution og mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

Last modified: 22.02.2021

LivaRehab er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader og mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse.

Til maj starter Vibeke Bak Nielsen, socialrådgiver, ph.d. og adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, et nyt forskningsprojekt, hvor hun skal evaluere og kvalificere LivaRehabs praksis.

I samarbejde med Aalborg Universitet ønsker Liva at kvalificere og evaluere deres metodiske grundlag for sine behandlings- og rehabiliteringscentre samt krisecenter.

- De arbejder med mennesker, som kæmper med komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at mange har det svært i deres relationer til andre mennesker og befinder sig langt uden for arbejdsmarkedet, siger Vibeke Bak Nielsen.

- Internationalt er der forskning, som belyser skadevirkninger fra prostitution, incest og seksuelle overgreb, vold og undertrykkelse. Men der mangler viden om indsatser og deres virkning i socialt arbejde med denne målgruppe.

Foreningsdrevede tilbud

LivaRehab er drevet af en forening, og de tilbyder anonym rådgivning, social- og psykologbehandling og beskæftigelsesfremmende tilbud. De driver rehabiliteringscentre i København, Vordingborg og Århus.

LivaRehab har et særligt fokus på udsatte kvinder med børn, men er et tilbud for både mænd, kvinder og transpersoner. En stor del af dem, der henvender sig, er kvinder mellem 18 – 65 år med dansk, sydøstasiatisk, østeuropæisk, mellemøstlig og afrikansk baggrund. Der har i en årrække været gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder.

Med forskningsprojektet ønsker Liva at bidrage til viden om metodeudvikling og forebyggelsesarbejde med det formål at skabe opmærksomhed gennem vidensdeling om ovenstående problemstillinger og de indsatser, der arbejdes med på rehabiliteringscentrene og på krisecentret.

Facts om undersøgelsen

  • Tidsramme maj 2021 → marts 2022
  • Afrapportering februar 2022
  • Budget: 542.640 kroner.

Vil du vide mere?

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139