Department of Sociology and Social Work

Research project by SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Menneskesyn - Velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket

Menneskesyn

Velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket

Last modified: 01.06.2014

I Danmark udvikles velfærd i stigende grad med inspiration fra globale velfærdspolitikker, teknologier og former for viden om mennesket. Hvilke typer samspil findes mellem velfærdspolitikker, teknologier, viden om mennesket, socialt arbejde - historisk set og aktuelt? Hvilke forskydninger, brydninger og transformationer sker der i udviklingen i menneskesyn? Og hvad betyder det for udviklingen i socialt arbejdes praksis?

Menneskesyn i socialt arbejde - velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket er et forskningsprojekt, der udforsker udviklingen i menneskesyn set i lyset af relationen mellem velfærdspolitikker, teknologier, viden om mennesket og socialt arbejde. I projektet udvikles empirisk viden og teoretiske modeller, der kan belyse kompleksiteten i dette samspil. Dette sker gennem et kvalitativt teorigenererende casestudie, der udforsker udviklingen af mennesyn i tid og rum med et fokus på socialt arbejde inden for fire betydningsfulde områder: børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet, det boligsociale område, samt socialt arbejde med sindslidende.

Forskningsprojektet har en stærk ambition om at skabe forbindelse mellem grundforskning og anvendt forskning: at vise, at grundlæggende empirisk og teoretisk viden om udviklingen af velfærd har relevans for og kan anvendes af de velfærdsinstitutioner og aktører, der arbejder med at fremme menneskers velfærd. Derfor bygger forskningsprojektet også på samarbejde med praksis gennem forskning, formidling og dialog.

Deltagere: Maria Appel Nissen (Projektleder), Mia Arp Fallov, Pia Ringø, Andreas Møller Jørgensen, Rasmus Hoffmann Birk, Jens Kjærulff.

Kontakt

Maria Appel Nissen, maan@socsci.aau.dk

Fakta

Støttet af VELUX og VILLUM Fonden og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU.

Projektperiode: 2014 → 2018

 

Gå til projektets hjemmeside

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139