Department of Sociology and Social Work

Research project by SCOPAS - Shaping concepts, practice and advances in social work

Robotter i Socialt Arbejde (ROSA)

Robotter i Socialt Arbejde (ROSA)

Socialt arbejde herunder socialt myndighedsarbejde står i disse år over for en øget automatisering igennem digitalisering, robotter, algoritmer og machine learning. Dette er en tendens vi ikke kun ser i Danmark men og-så internationalt fx i USA og England.

Last modified: 21.12.2020

Der er imidlertid forskel på, hvordan automatisering anskues og gribes an i forskellige lande herunder hvilke formål, forventninger, viden, indsigt og kritisk refleksion, der indgår i udviklingen af automatiserede løsninger. Her er det afgørende hvilke betingelser for velfærd, der findes i et givet land, samt hvilke ambitioner der er med hensyn til at fremme faglig kvalitet i socialt arbejde og service til og velfærd for borgerne. I Danmark knyttes digitaliserings- og automatiseringsambitioner til forventninger om mere effektiv og bedre service til borgerne, samt bedre udnyttelse af ressourcer til velfærd i fremtiden.

ROSAs formål er at opnå viden om socialt arbejdes teknologiske udvikling og at bidrage til en bæredygtig udvikling i samspillet mellem samfundets velfærdsinstitutioner og borgere herunder især socialt udsatte borgere.

Mere konkret har projektet til formål at udvikle viden om følgende:

  • Hvad er formålet med og forventningerne til øget automatisering i socialt arbejde?
  • Hvilke typer robotter findes, og hvilke er under udvikling?
  • Hvilke processer i socialt arbejde automatiseres og hvilke automatiseres ikke, og hvorfor?
  • Hvilken viden bygger robotter og algoritmer på, og hvilke viden skaber de?
  • Hvordan tager fagpersoner imod robotter, og hvordan inddrages deres viden?
  • Hvad sker der i ’mødet’ mellem robotter og fagpersoner, og hvordan anvendes robotter i praksis?
  • Fører anvendelsen af robotter til nye indsigter, refleksioner, udfordringer, udviklingsmuligheder og forandringer mht. viden, kompetencer og ansvar i det sociale arbejde?
  • Forandres og forbedres kvaliteten i det sociale arbejde fx med hensyn til viden, gennemsigtighed og samarbejdet med borgerne?
  • Hvilke problemstillinger og udfordringer er det iht. ovenstående punkter vigtigt at være opmærksom på og kritisk reflektere over i udviklingen og anvendelsen af robotter og algoritmer i det sociale arbejde?

I ROSA kan der gennemføres forskellige delprojekter i form af mindre studier i tæt samarbejde med de aktører, der udvikler og anvender digitale løsninger med henblik på automatisering. Der gennemføres fx i 2019-2021 et casestudie i samarbejde med Borgercenter Børn- og Unge, Københavns Kommune, hvor der er fokus på ovenstående spørgsmål. Casestudiet involverer aktører, der indgår i beslutnings- og udviklingsprocesser fx ledere, strategiske konsulenter inden for digitalisering og velfærdsteknologi, IT-udviklere herunder programmører samt naturligvis de socialrådgivere, der som slutbrugere deltager i udviklingen og anvendelsen af robotter og systemer baseret på algoritmer og machine learning. Flere sådanne delstudier kan sættes i gang således at projektet udvides til at omfatte fx velfærdsteknologier og borgeres oplevelse af og anvendelse af disse.

Kontakt

Adjunkt i socialt arbejde, Andreas Møller Jørgensen, anmj@socsci.aau,dk

Professor i socialt arbejde, Maria Appel Nissen, maan@socsci.aau.dk

Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Shaping Concepts, Practice and Advances in Social Work (SCOPAS).

 

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139