Department of Sociology and Social Work

News from SocMap - Sociological Mapping

Ny ph.d.-stipendiat: Line Salling Lagoni

Ny ph.d.-stipendiat: Line Salling Lagoni

Pr. 1. november 2022 er Line Salling Lagoni ansat som ph.d.-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Line er tilknyttet forskningsgruppen SocMap - Sociological Mapping.

Last modified: 01.11.2022

Jeg er uddannet sociolog med specialisering i sundhed-, sygdom- og rummets sociologi fra Aalborg Universitet i 2021. De seneste 8 måneder har jeg været i virksomhedspraktik i SocMap ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Som ph.d.-stipendiat fortsætter jeg med at være en del af forskningsgruppen, hvor jeg skal undersøge danske landsbyer i et projekt støttet af Realdania. Anja Jørgensen vil være min hovedvejleder, mens Rolf Lyneborg Lund vil være bivejleder.

Det er kendt, at der gennem en lang årrække er sket en urbanisering og en bevægelse fra land mod by, som har medført ændringer i den sociale geografi i Danmark. Urbaniseringen har ikke kun betydning for livet i de store byer, men i lige så høj grad for livet på landet og i landsbyerne.

Det er ph.d.-projektets formål at bidrage med viden om de stedbundne sociale kapaciteter og variationer, der findes i landsbyerne. Samtidig vil projektet have et særligt fokus på landsbyklynger som strategi for en positiv udvikling. Med projektet undersøges blandt andet, hvilke forskelle og ligheder der kan identificeres mellem danske landsbyers, og herunder landsbyklyngers, sociale kapaciteter og potentialer, ligesom der søges efter at identificere ”tipping points” for landsbyernes udvikling. Yderligere er formålet at udvikle en territoriel typologi, som tager højde for de sociale kapaciteter og stedbundne variationer.

Jeg ser frem til at fordybe mig i projektet, til samarbejdet med Realdania og ikke mindst samarbejde og sparring med gode kollegaer.

Kontakt

Fibigerstræde 13, lokale 23
9220 Aalborg Øst

E-mail: lisala@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8109

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139