Department of Sociology and Social Work

News from SocMap - Sociological Mapping

Pr. 1. september 2023 er Michelle Fisker ansat som ph.d.-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Ny ph.d.-stipendiat: Michelle Fisker

Pr. 1. september 2023 er Michelle Fisker ansat som ph.d.-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Michelle er tilknyttet forskningsgruppen SocMap - Sociological Mapping.

Last modified: 04.09.2023

Jeg er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet i 2022. De sidste 13 måneder har jeg været ansat ved SocMap og har været tilknyttet GHETIN-projektet. Som ph.d.-stipendiat fortsætter jeg med at være en del af SocMap, hvor jeg skal undersøge, hvordan anvendelsen af machine learning modeller, med en kombination af geografisk data og registerdata, kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af den sammensatte effekt af områdekarakteristika for anbringelse af børn og unge.

Den eksplicitte hensyntagen til geografiske variationer gør en væsentlig forskel, når der søges efter at forstå, hvordan stedets egenskaber kan påvirke en anbringelse. De geografiske variationer kan nemlig give indsigt i de differentierede behov og udfordringer, der eksisterer i forskellige geografiske områder. Med nye teknologier, især spatiale prædiktionsmodeller og GIS-værktøjer, gør det ikke kun kortlægningen af sociale problemer mere nøjagtig, men det er samtidig muligt at udnytte den rumlige struktur og afhængighed i dataene for at opnå mere præcise analyser, forudsigelser og beslutninger inden for en rumlig kontekst. Sådanne komplekse teknikker har ofte en høj præcision i forudsigelsen af ukendte resultater, men det er svært at tolke, hvad der har en udslagsgivende effekt, derfor vil der, udover brugen af traditionelle spatiale prædiktionsmodeller, også blive lagt vægt på social explainable AI (SAI), som har fokus på decentralisering, menneskecentrering og forklarlighed. På den måde bevæger projektet sig væk fra klassisk, centraliseret machine learning, og forsøger at imødekomme de øgede etiske forventninger til gennemsigtighed og troværdighed i dataforudsigelser og -beregninger. Jeg ser frem til at fordybe mig i projektet og blive meget klogere på området det næste stykke tid.

Rolf Lyneborg Lund vil være min hovedvejleder, mens Anja Jørgensen vil være bivejleder og jeg ser frem til at forsætte samarbejdet sammen med jer. Jeg glæder mig også rigtig meget til at fortsætte min gang på Fibigerstræde 13 og ikke mindst samarbejde og sparring med gode kollegaer.

Kontakt

Fibigerstræde 13, lokale 38
9220 Aalborg Øst

E-mail: mifi@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2830

 

Department of Sociology and Social Work • Fibigerstraede 13 • 9220  Aalborg East  • Phone: +45 9940 8310 • Email:  inst.issa@socsci.aau.dk
Vat no.: 5798000420649 • P numbers; Aalborg: 1012066143, Copenhagen: 1018019139