Jump to content

SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv (SOUL)

Dette projekt har fokus på en vigtig dimension i livet for børn anbragt uden for hjemmet: samværet med og relationen til deres biologiske forældre. Dette samvær involverer mange aktører, konfliktende følelser, interesser og hensyn samt dertil hørende udfordringer, som kan hindre at barnets stemme bliver hørt og får betydning.